Service

RyVent as kan foreta service på store og små klimaanlegg både for næring/industri og bolig.
Sammen med en av våre samarbeidspartnere utfører vi også service på kjøleanlegg.
Med en serviceavtale vil vi sørge for en sikker drift av deres klimaanlegg og prioritet ved akutt behov.

Ved servicebesøk utfører vi blant annet:
– Kontroll av koblinger og automatikk
– Rengjøring/støvsuging innvendig i aggregat og eventuelt støvsuging i tavle ved behov
– Kontroll av varmegjenvinner, varmebatteri, vifter m/motor
– Måling av diverse strømtrekk
– Smøring av bevegelige deler
– Kontroll av eventuelt kilereimer og reimhjul
– Bytting av filter ved behov, anbefales en gang pr år.

Vi utarbeider svært gjerne et tilbud på serviceavtale.

Kontakt: Magne Hallgeir Sørskår
Tlf.: 41271997
mhs@ryvent.no